Taos #15

Taos #15
Rio Grande Gorge
Taos, New Mexico